Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


Általános szerződési feltételek klímaszerelés szolgáltatásunkhoz 

Klímaszerelés árak – 2022 

Az alap klímaszerelés költsége bruttó 130.000 Forint , amit  az ár tartalmaz:


Az alap klímaszerelés:

a kültéri és a beltéri egység közötti 3 méteres csőtávolságig érvényes

– a mi vásárolt klímaberendezés kiszállítását, és a kiszállási díjat

– 1 db főfal átfúrását. Téglafal max 50 cm-ig, beton fal max 40 cm-ig. Vastagabb falak átfúrására csak pontos egyeztetés után tudunk adni adni.

– a kábelcsatornát és a szükséges csatorna idomokat 3 méter hosszúságig

– a kültéri és a beltéri egység közötti vegytiszta szigetelt hűtőközeg csővezetékeket maximum 3 méter távolságig

– a kültéri és a beltéri egység közötti erős és gyengeáramú villamos kábeleket maximum 3 méterig

– a hálózati betáp vezetékes kiépítését a készüléktől 3 méteres hosszúságig. Az elektromos betáp kialakítása minden esetben dugvillával, konnektorba történik. Mindig az elosztóval kéri az ügyfél a klímaberendezés megtáplálását külön áramkörön ( Villamos-biztonságtechnikai szempontból ez az ajánlott) 7500 forint/méter áron tudjuk vállalni!  

– a kondenzvíz gravitációs elvezetését a kültéri egység felé

– a klímaberendezés szakszerű telepítését, beüzemelését a telepítési dokumentációknak megfelelően, beüzemelési jegyzőkönyv kitöltését, a klímaszerelés utáni takarítást, a klímaberendezéshez szükséges segédanyagokat, alkatrészeket.

3 méteres csőhosszúság felett minden megkezdett méter bruttó 15.000 Ft

Az ár tartalmazza a vegytiszta szigetelt hűtőközeg csővezetékeket, az elektromos kábeleket, a kondenzvíz vezetéket, a klímaszerelő dekorcsatornát és csatornaidomokat, szükség esetén a méterenkénti hűtőközeg rátöltését (dokumentáció szerint), a szerelési segédanyagokat, valamint a munkadíjat.

Az 1db főfal után minden további fal átfúrása 15.000 Ft

Téglafal max 50 cm-ig, beton fal max 40 cm-ig. Vastagabb falak átfúrására csak pontos egyeztetés után tudunk adni adni.

A kondenzvíz nem a kültéri egységhez van kivezetve 2.000 Ft/méter.

Az ár tartalmazza a kondenzvíz vezetéket, a falon kívüli rögzítéshez a műanyag bilincseket és rögzítő csavarokat, valamint a munkadíjat. A kondenzvíz elvezetés gravitációs módon történik, ettől eltérő kivitelezés esetén kondenzvíz szivattyúra van szükség, amit az egyedi igényeknek megfelelően kell kiválasztani, a kondenzvíz szivattyú minden esetben egyedi, amit a szerelési, telepítési ajánlat nem tartalmaz!

Hálózati betáp vezeték kiépítése 3 méter felett 7.500 Ft/méter

Az ár tartalmazza az elektromos betáp vezetéket, a kábelcsatornát, valamint a munkadíjat. Az elektromos betáp kialakítása minden esetben dugvillával, konnektorba történik. Az elektromos betáp kiépítését egyéni igények esetén villanyszerelő szakemberrel kell kiépíttetni.

Az  árak nem tartalmazzák  a magasban végzett szerelési, telepítési munkát (mint például tartó a kültéri fali konzol, és egyéb szerelési folyamatok) elvégzését, szükség esetén kosaras autó bérlését, vagy ipari alpinista szükségességét vagy az állvány kiépítésének költségeit. Igény esetén ezek leszervezését cégünk bonyolítja.
az energiamester.hu webáruház használatához


1.  Üdvözöljük webshopunkban! Köszönjük, hogy a vásárlás során minket tisztel meg bizalmával!


Az elektromosfuteshutes.hu honlapot a „Bild Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk, szolgáltatást, úgy a létrejövő szerződést – a kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg .

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF, illetve elválaszthatatlan mellékletei az Önt és a Bild Elektro Kft-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőt, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. . Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérem, hogy megrendelése véglegesítés előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmat!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlapon, az egyes termékekkel, szolgáltatásokkal, a vásárlás menetével kapcsolatos kérdése merül fel, egyedi igényét szeretné megbeszélni, kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az elérhető elérhetőségeken!


2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések


Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai
Név:Bild Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:H-1054 Budapest Kálmán Imre utca 1.
Levelezési cím:H-3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/A.
Üzlet, átvételi pont címe:H-3600 Ózd, Sárli út 3.
Nyilvántartásba vevő bíróság:Miskolc Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:05 06 011677
Adószám:27536630-2-05
Képviselő:Baranyi Zoltán, ügyvezető
Telefonszám:+36 1 588 8545
Email:info@bildelektro.hu
Honlap:energiamester.hu
  
Tárhelyszolgáltató adatai
Név:Zoho Corporation Pvt. kft
Cím:603202 Chennai, Estancia IT Park, 140. és 151. számú telek, GST Road
Elérhetőség:+91-(44)-7181-7000


Felek:  Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó:  a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés : olyan, amelynek egyik alanya fogyasztónak szerződése

Honlap:  az elektromosfuteshutes.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés:  Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:  eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között van kötött:  olyan fogyasztói szerződés, szerződés a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására távértékesítési szervezet keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó és dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön:  a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén  (a továbbiakban: „ fogyasztói szerződés ”)  jótállás:  a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („ Ptk. ”);

151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) Kormányrendelet  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztói és vállalkozási szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre kötelezően előírt jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérem, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges szerződésváltások a már addig létrejötteket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az elektromosfuteshutes.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.


3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.


3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem feltétlenül írják be foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatok nem tárolják, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állítanak ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése érdekében.


3.4 Árak

Az Eladó által a Honlapon forgalmazott termékek árai minden esetben forintban értendők, a Honlapon feltüntetésre azok nettó és bruttó (a  mindenkori ÁFA -tartalom) szerinti árai. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.


4. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek


4.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán – Hétfő – Szombatig: 8:00 – 20:00-ig, a terméket megvizsgálja.


4.2. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Ügyfélszolgálati iroda helye:H-3600 Ózd Sárli út 3.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:Hétfő – Szomabtig: 8:00 – 20:00-ig
Telefon:+36 1 588 8545
Internet cím:energiamester.hu
Email:info@bildelektro.net


Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül megvizsgálta. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.


5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Eladó és a fogyasztók esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a fogyasztó számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe : A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a  fogyasztóvédelmi  hatóságoknál : Ha a fogyasztói jogoknak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető  testület . A minőségével, biztonságosságával a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése érdekében a fogyasztói eljárás termékeinek kezdeményezését a lakóhely szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testület.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Tel.:  +36-46-501-091, 501-090 
E-mail:  bekeltetes@bokik.hu
http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

  • Bírósági eljárás:  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben fokon megyei illetékességgel a fővárosi és kormányok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakói, a vállalkozás székhelye, telephelye, a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely felügyelőségnél benyújtható.


6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a  linkre  vonatkozó érheti el.


7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Bild Elektro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szerzői jogi jogosult, írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.


8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét, a hatálytalan, illetve hiányos pont érvénytelensége ellenére a Felek közötti szerződés, illetve az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a Felek megállapodása és a jogszabály szerint alkalmazandó rendelkezéseit tekintik érvényesnek (részleges érvénytelenség.

Az Eladó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.


9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen biztonsági mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.


10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!


11.2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus levélben, illetőleg telefonon történő – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.


12. A megrendelés menete

A honlap használata nem kötött regisztrációhoz.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.


13. A Termék kiválasztása rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Kosárba rakom”/ „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.


14. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a 14.1. pont szerinti – automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa az Ön által megadott telefonszámon keresztül, telefonos úton igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. vagy 14.2. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.


14.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követően az Eladótól egy e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Ezen visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb a 14.10. pontban foglaltak maradéktalan teljesüléséig közölni. Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2. pontjában foglaltak kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.


14.2. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles telefonon keresztül visszaigazolni az Ön ajánlatát a regisztrációja, illetve a rendelése során megadott telefonszámon keresztül. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén már a Honlapon a rendelés során, de legkésőbb a telefonon történő visszaigazoláskor megjelöljük. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a rendelés során, de legkésőbb a telefonon történő visszaigazoláskor tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét legkésőbb az Eladó telefonos visszaigazolásakor jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli, ellenkező esetben az Eladó kiszállítja a megrendelt Terméket.

15. A fizetés módja, feltételei


15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 14.9. pont szerinti visszaigazoló e-mail – esetleges módosítás esetén a 14.10. pont szerinti telefonos egyeztetés – minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.


15.2. Fizetési módok

15.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.


15.2.2. Előre utalás, számlaszám

Ön a termék árát a következő pénzforgalmi számlára előre is utalhatja. Ebben az esetben átutalási számlát juttatunk el Önnek e-mailben, faxon, vagy levélben. Az árut a számla ellenértékének folyószámlánkra történő jóváírását követően veheti át, illetve szállítjuk ki a megrendelésének megfelelően.


15.2.3 Fizetés bankkártyával (Stripe-on keresztül)

Mit jelent a STRIPE™?

A STRIPE elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó STRIPE a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, törzsszáma száma: K8804605. Cégbírósági nyilvántartási szám: C187865

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetln Stripe elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!
Fizetéshez használhatod:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
  • Amex bankkártyádat

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Stripe egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Stripe mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

A Stripe alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Stripe tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Stripe egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Stripe biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A Stripe rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Stripe szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.


A bankkártyás fizetési tranzakció teljes egészében a Stripe saját rendszerén belül történik. Az Eladó habár nem láthatja (így nem is tárolhatja) az Ön bankkártyájának adatait, a bankkártyás fizetésről mégis azonnal értesítést kap, így az Ön megrendelése (készleten lévő termékek esetén) azonnal csomagolásra kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a bankkártyás fizetést elvégezheti a Stripe rendszerén belül is. Amennyiben Ön regisztrált Stripe felhasználó, célszerű ezt a fizetési módot választania. Természetesen ebben az esetben is azonnali értesítést kapunk a fizetésről, így a megrendelt Termék azonnal csomagolásra kerül.


15.3. Előleg

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a terméktől függő mértékű előleget kérjen a megrendelés teljesítéséhez. Ennek tényét az Eladó a jelen ÁSZF 14.9. pontja szerinti visszaigazoló e-mailben rögzítheti. Megrendelésével Ön ezt a tényt elfogadja.


15.4. Kedvezménykuponok:

Az Eladónak jogában áll kedvezménykuponokat (a továbbiakban: „Kupon”) a Vevők rendelkezésére bocsátani. A kedvezmény igénybevételének pontos feltételeiről a kupon kibocsájtásával egyidőben tájékoztatást adunk ki.


16. A megrendelt termék átvétele

16.1. Házhoz szállítás

A honlapon megjelenített termékek házhoz szállítással vehetők át.


16.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!


16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.


17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

17.1. Mennyiségi kifogások érvényesítése

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.


17.2. Minőségi kifogásokból és az Eladó jótállási kötelezettségéből eredő igények érvényesítése

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

Tájékoztatjuk, hogy a Termékeket a Magyarországon érvényben lévő, a jelen ÁSZF 2. fejezetében rögzített, jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően értékesítjük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jótállási időről mindig a részletes termékleírásánál tájékozódhat.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az esetleges jótállási igénye az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával, a jótállási határidőn belül érvényesíthető a termékleírásban megjelölt márkaszervizekben, vagy üzletünkben nyitvatartási időben:

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges okiratok:

  • a Termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel;
  • az eredeti sorszámozott számla.

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényét elfogadni! A hibásan teljesített Termék Eladóhoz való eljuttatása minden esetben az Ön feladata és költsége.

A minőségi hiba kivizsgálásának menetével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az e körben kifogásolt Termékeket továbbítjuk az Eladóvak kapcsolatban álló gyártóhoz, viszonteladóhoz, vagy más garanciális kötelezettséggel tartozó harmadik személyhez, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások időtartama jellemzően 1-8 hét azzal, hogy a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A vásárlástól való elállási jogát a vonatkozó a 2. fejezetben meghatározott jogszabályok alapján gyakorolhatja, melyről a lent megjelölt elérhetőségeken kaphat széleskörű tájékoztatást.


18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve – amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legkésőbb 7 – 15 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.


19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljesen egészben. Részben történő teljesítés csak az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Kosárba helyezés
A kosarában termék(ek) van(nak).
- Ezt a terméket jelenleg nem tudja a kosárhoz adni. Kérjük próbálja meg később.
Frissített mennyiség
- Hiba lépett fel! Kérjük, próbálja újra később.
Törölve a kosárból
- Jelenleg nem tudjuk törölni ezt a terméket a kosárból. Kérjük, próbálja meg később újra.